Kustinventering

Laddar Karta...

Datum/tid
Datum - 2013-09-24
19:00 - 20:30

Plats
Pumphuset, Borstahusen

Kategori


Kärstin Malmberg Persson är statsgeolog vid Sveriges Geologiska Undersökning i Lund och doktor i kvartärgeologi. Hon berättar här om projektet Skånestrand – en ny geologisk karta längs Skånes kust.

Problemen med stranderosion längs Skånes kuster är redan stora på sina håll och väntas blir större med en höjd havsnivå. För att bedöma känsligheten för stranderosion behövs bl.a. ett detaljerat geologiskt underlag.

I projekt Skånestrand samlas geologisk information in, både på land och på havsbotten. På land går geologerna till fots och karterar jordarterna i en zon längs stranden. Mätningarna till havs görs med SGU:s undersökningsfartyg Ocean Surveyor.

Se mer på Pumphusets webbplats.

Bookmark the permalink.