Fältveckan

Fältveckan är den del av Havsresan som används för att skapa ny kunskap. Forskare, myndigheter, företag, dykklubbar, föreningar och privatpersoner hjälps åt för att undersöka intressanta objekt på och vid havet.

Objekten kan vara nyupptäckta eller kända.

I det första fallet är det ofta myndigheter som Sjöfartsverket eller Kustbevakningen som hittat ”något” på botten, men inte har hunnit med att identifiera det. Havsresans frivilliga dykare hjälper då till, med principen ”se, dokumentera men inte röra”. Objekten kan vara vrak, andra kulturlämningar eller naturliga.

Om objekten är kända rör det sig ofta om återbesök för att dokumentera i vilket skick de befinner sig, eller för att titta på någon detalj som inte studerats tidigare.

Vi tar gärna emot tips på vad vi ska studera. Har du något intressant att berätta, så hör av dej!