Havsresan 2013: Ramprogram

Ramprogrammet för Havsresan 2013 är klart, och är som följer

2 april – november
Föreläsningsserie. Vi siktar på att få ett föredrag i veckan, som skall handla om olika havsanknutna företeelser från historia och biologi till teknik och juridik. Särskilt program kommer.

13-19 maj
Fältvecka i och runt Landskrona. Under fältveckan undersöker deltagarna i Havsresan havsbotten utanför Landskrona. Vad vi hittar är det ingen som vet på förhand, men alla fynd publiceras här!

3-4 augusti 10-11 augusti
Havets dag i Landskrona. Deltagarna visar upp sig och fynden från fältveckan. OBS! Vi har bytt dagar sedan den ursprungliga planeringen!

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.