Kommundagen den 9 augusti

Under Havsresan bjuder de fem universiteten och högskolorna i samarbete med Kommunförbundet Skåne och med Landskrona stad som värdar in de 33 skånska kommunerna till en samverkansdag. Deltagarna får möjlighet att träffa forskare och kolleger som arbetar med havs-, kust- och vattenfrågor i vid mening: från kulturfrågor över fysisk planering till teknik och riskhantering.

This entry was posted in Allmänt, För alla, För deltagare. Bookmark the permalink.