Navigera mera!

Föredragsserien fortsätter. Bo af Winklerfeldt, Copenhagen Malmö Maritime Academy, kommer den 28 (på tisdag) att berätta om hur vi genom århundraden funnit vägen över haven; från solkompass till GPS. Som vanligt i Pumphuset i Borstahusen.

This entry was posted in För alla. Bookmark the permalink.