Sälar

Laddar Karta...

Datum/tid
Datum - 2013-10-08
19:00 - 20:30

Plats
Pumphuset, Borstahusen

Kategori


Måkläppen är den viktigaste svenska säluppehållsplatsen i Södra Östersjön. Med utgångspunkt från Måkläppen och våra svenska sälarter berättar biolog Jan-Åke Hillarp om sälarnas liv, med bilder, och om den pågående sälforskningen i Södra Östersjön och Öresund.

Jan-Åke Hillarp är biolog, som sedan 1988 för Riksmuseets räkning följt sälarna på Måkläppen. Han tar också hand om döda marina däggdjur (sälar och valar) för Riksmuseet sedan 1980. Inom Katastrofhjälp – fåglar och vilt har han tillsammans med sina medhjälpare fött upp ca 30 knubbsäl, några gråsälar och en vikare. Han är tillsynsman på Måkläppen.

Se mer på Pumphusets webbsidor.

Bookmark the permalink.