Skånestrand

Den 24 september berättar Kärstin Malmberg Persson från SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) om projektet Skånestrand, som syftar till att ge en ny geologisk karta längs Skånes kust. Den kan användas t.ex. till att bedöma om man får problem med stranderosion. Geologerna har gått längs hela Skånekusten till fots, till havs användes SGU:s undersökningsfartyg Ocean Surveyor.

This entry was posted in För alla. Bookmark the permalink.